Projektas
APIE BIMBINK

Projektas INCLUDED skatina socialinę įtrauktį ir siekia gerinti mažiau galimybių turinčių žmonių, ypač neįgaliųjų ir turinčių autizmo spektro sutrikimą, pritraukimą, taikant aktyvų, atvirą ir inovatyvų požiūrį į įtraukų užimtumą galerijų, bibliotekų, archyvų, muziejų (GLAM) sektoriuje.

INCLUDED suburia GLAM sektoriaus specialistus, suaugusiuosius, turinčius autizmo spektro sutrikimą, žmogaus teisių gynimo grupes ir atitinkamas suinteresuotąsias šalis, kad pasiektų šį tikslą!

Konkretūs tikslai

  • Suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjų teikiamos lankstesnės ir kokybiškesnės mokymosi galimybės suaugusiems neįgaliesiems.
  • Suaugusiųjų švietėjų mokymo strategijų ir praktinių scenarijų suaugusiesiems su negalia kūrimas.
  • Lygių galimybių ir nediskriminavimo mąstysenos sukūrimas siekiant įtraukiojo užimtumo GLAM sektoriuje suaugusiems neįgaliesiems.
  • Įtraukios GLAM darbo jėgos kūrimas pasitelkiant atvirų inovacijų paradigmą.

Projekto rezultatai

  • Įtraukiojo užimtumo sistemos sukūrimas GLAM sektoriuje, atsižvelgiant į atviros inovacijų ekosistemos paradigmą.
  • Skaitmeninių išteklių, skirtų integraciniam užimtumui GLAM sektoriuje, kūrimas ir įgyvendinimas.
  • Į ateitį orientuotų centrų, skatinančių įtraukųjį užimtumą GLAM institucijose, kūrimas.