MINTIES BITES

Asociacija „MINTIES BITĖS“ yra jaunimo organizacija, kurios tikslas – padėti jauniems žmonėms naudotis švietimo ir mokymo galimybėmis už formaliojo švietimo sistemos ribų ir įsitvirtinti darbo rinkoje. Pagrindinis asociacijos tikslas yra padėti jauniems žmonėms tobulinti savo įgūdžius, kompetencijas ir mokymo programas, o galutinis tikslas – pagerinti jų įsidarbinimo galimybes vietos, nacionaliniu ir Europos lygmenimis, skatinti kultūrą ir identitetą bei suteikti platesnį supratimą apie Europos Sąjungą. Asociacija, siekdama užsibrėžtų tikslų, skatina, rengia, kuria, plėtoja, vertina įvairias švietimo, profesinio, kvalifikacijos tobulinimo, neformaliojo mokymo programas, metodinę medžiagą, projektus, socialinės partnerystės tinklus specialistams ir kitoms visuomenės grupėms bei asmenims. Asociacija kuria, skatina novatoriškas ir veiksmingas programas: socialinę įtrauktį; profesinį orientavimą; profesinę reabilitaciją ir įsidarbinimo galimybes; lyčių lygybę ir kt.