EuRelations

EuRelations EEIG turi dvidešimties metų patirtį skatinant ir remiant vietos plėtrą ES projektų valdyme ir skatinant suinteresuotųjų šalių valdymo gebėjimus.

EuRelations EEIG kompetencijos sritys apima: projektų rengimą, teikimą ir valdymą; tarpvalstybinių tinklų ir partnerysčių kūrimą; programų ir kvietimų stebėjimą; techninę pagalbą viešiesiems ir privatiems subjektams, įmonėms ir ne pelno siekiančioms organizacijoms dėl ES tiesioginio ir netiesioginio finansavimo bei projektų valdymo.

Sektoriai, kuriuose EuRelations EEIG vykdo savo veiklą, daugiausia yra žemės ūkis ir kaimo plėtra, tvarus turizmas, taip pat kūrybos ir kultūros sektoriai.