AKEP
„The Academy of Entrepreneurship (AKEP) – nevyriausybinė, pelno nesiekianti, novatoriško ir autentiško pobūdžio organizacija, siekianti atremti naujus šiuolaikinės darbo rinkos iššūkius. Ją 2007 m. įkūrė istorinė Atėnų švietimo asociacija „HFAISTOS“. AKEP ugdo verslumo ir įsidarbinimo minkštuosius ir techninius įgūdžius, daugiausia dėmesio skiriant neformaliam verslumo įgūdžių mokymuisi viešosioms ir privačioms organizacijoms bei visiems, kurie su jomis susiję (žmonės apmokantys verslininkus). AKEP vizija – geriausiu įmanomu būdu įgyvendinti pasaulinius tvaraus vystymosi tikslus iki 2030 m., ugdant verslumo mąstymą privačiose ir viešosiose organizacijose Europoje. ”